14. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM - TRANSFORMACE

Dagmar Čechová, Kalle Lind, Vladimír Murtin, Alžběta Müller, Herbert Ristl, Vlasta Rydlová, Pavel Rydl, Norber Sötz, Olga Soldánová, Jiří Váp, Alena Ziková

foyer Paláce Akropolis: 30. 9. 2012 - 31. 10. 2012
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

V červenci se sešlo jedenáct výtvarníků v severočeských Zubrnicích na tradičním mezinárodním sympoziu, pořádaném občanským sdružením SUKUS. Umělci z Česka a Německa se sem každoročně vracejí, aby každý z nich během týdne v kamarádském ovzduší vytvořil dílo na jedno společné téma. Výtvarník obvykle po většinu roku pracuje v osobní izolaci, sám jen se svými sny a pochybnostmi nad rozpracovaným dílem. Proto každý vítá příležitost prožít týden, v němž kromě tvorby může také debatovat se svými kolegy o všem možném.

Sympozium Labe-Elbe se konalo již po čtrnácté. Projekt začal jako nesmělý pokus o poznávání a sbližování lidí z různých zemí, pro které bylo něco takového po dlouhá léta zcela nemožné. Myšlenku podpořil Česko-německý fond budoucnosti a také díky jeho podpoře se sympozium opakuje po tolik let. Za roky trvání projektu se výrazně změnily česko-německé vztahy, změnila se Evropa a celý svět. Proto jako pracovní téma letošního ročníku bylo vybráno „Transformace“. Toto všeobjímající téma má mnoho rovin a je možné na něj nahlížet z různých úhlů. V tom má každý umělec svobodu a v tom tkví jeho přínos k mnohovrstevnatosti závěrečné výstavy. Pestrost přehlídky je podpořena výběrem umělců věnujících se rozličným výtvarným disciplínám a vyjadřujících se různými technikami v různých materiálech. Letošního ročníku se zúčastnili malíři Dagmar Čechová, Alžběta Müller, Vlasta Rydlová, Olga Soldánová a Jiří Váp, sochaři Kalle Lind a Norbert Sötz a fotografové Vladimír Murtin, Herbert Ristl, Pavel Rydl a Alena Zíková.

Tradičním parnerem sympozia je také Palác Akropolis, v jehož prostorách si pražská veřejnost může výsledky mezinárodního sympozia prohlédnout od 30. 9. do 31. 10. 2012.

Pavel Rydl