KŘEHKÉ OMÍTKY

Jitka Kopejtková a INDYART

foyer Paláce Akropolis: 1. 6. 2012 - 26. 6. 2012
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

KOJIART – Jitka Kopejtková

Česká fotografka, která svou tvůrčí činnost zaměřuje na autentické zachycení strhaných plakátů a graffiti na oficiálních i neoficiálních plakátovacích plochách v ulicích měst.

Originální přístup zachycení okamžité a neopakovatelné atmosféry ulice tak jak ji zprostředkovává Jitka Kopejková je uměleckým počinem, který je možné zařadit mezi vlnu tzv. new street artu.

Strhané plakáty jsou uměleckou výpovědí dneška. Klimatické podmínky, doplněné anonymním, mnohdy kolektivním působením lidí, vytvářejí mnohdy bizarní vizuální spojení, ve kterých pozorné oko pozorovatele rozpozná obrazy s uměleckou ambicí. Obrazy, které jsou součástí živé a autentické galerie v ulici. Více o tvorbě Jitky Kopejkové na /…opejtkova.cz

indyart

Česká nezávislá fotografka nastupující mladé generace se zaměřuje ve své tvorbě na zachycení tvůrčí svobody a nezávislosti v prostředí globální dekadence. Zprostředkovává interpretace pouliční provokace grafitty, které se zaměřují na nevšímavost současné společnosti.

20.6. od 18.00 hodin se bude ve foyeru Paláce Akropolis konat komentovaná prohlídka s autorkou Jitkou Kopejtkovou.

Více o tvorbě na www.indyart.cz