POHLEDY - Vladimír Kovařík

Vladimír Kovařík

foyer: 1. 11. 2010 - 30. 11. 2010
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Konceptuálně pojatý fotografický cyklus Vladimíra Kovaříka (nar. 1965) dává odpověď na otázku, jaký je vztah člověka k místu, kde žije – k místu, které považuje za domov. Patří k samozřejmosti současného světa, že se jedinec neustále přemísťuje pod neúprosným diktátem mobility. Ať už tak činí z důvodů soukromých nebo pracovních, neustále konfrontuje navštívená místa se svou základnou, s výchozím bodem, kam se dříve nebo později navrací. Domov se samozřejmě skládá z fyzických věcí, kterými se obklopujeme, zároveň je opředen vzpomínkami a emocemi, které si s sebou vezeme ve svých zavazedlech i na cesty. Na vystavených fotografiích neuvidíme ani fyzické věci, ani vzpomínky a ani emoce. Spatříme pouze výřezy z navštívených míst, kdy Kovařík spustil střelku svého pomyslného vnitřního kompasu a svým pohledem i digitální kamerou zamířil neomylně směrem k domovu. Následně každou fotografii doplnil o souřadnice, které exaktně popisují místo, kde k pohledu a zmáčknutí spouště došlo. Pokud máte datový tarif a v mobilu aplikaci Mapy, můžete se dopátrat i konkrétních geografických názvů přímo v galerii. Pro pochopení vztahu člověk a jeho základna to však nebute tím nejdůležitějším momentem.

kurátor projektu: Richard Vodička