1092+FOTOGRAFIE David Pokorný

David Pokorný

foyer: 30. 8. 2010 - 30. 9. 2010
Kurátor výstavy: Milan Vasil

Patří ke generaci mladých umělců, kteří se drží principů tradiční fotografie a zároveň přináší do klasické fotky mladý, ne příliš konvenční přístup. Umělec, který se věnuje divadelní fotografii, zajímá se však i o dokumentární a filmovou fotku. Fotografování se věnuje přes deset let a s Palácem Akropolis spolupracuje již řadu let. Náš autor nám v této výstavě zprostředkovává pohled na svět, ve kterém na první pohled nepostřehnete rozdíl od světa, ve kterém žijete, od běžného dění kolem nás. Vše se zdá normální a jako z běžného života, avšak při bližším zkoumání nahlédnete hlubší obsah toho, co vám zprostředkovávají vaše smysly. Stejně jako v normálním životě musíme zkoumat, co se skrývá za věcmi, které se nám na první pohled jeví jasně a srozumitelně, tak i v pracích tohoto fotografa můžete objevit hlubší dimenze světa fotky. Co je realita a skutečnost? Co se skrývá za smyslovým vnímáním, nevidíme často jen to, co chceme vidět? Divadelní představení nám umožňují nahlížet svět z různých perspektiv, otevírají životní témata, která nám v našem životě mohou utíkat a mohou nám tak otevírat nové náhledy a nebo naopak otevírají témata, která sami prožíváme a tím nám umožňují reflexy nad vlastními životy. Fotografie z divadelních her jsou dalším stupněm náhledu na svět. Hledání nových informací, situací pravděpodobných i nepravděpodobných, nových způsobů vidění, analyzování a neustále zkoumání. Ne náhodné stiskávání spouště, ale zachycování okamžiků přítomností, které se stávají minulostí, ale díky fotce přetrvávají a jsou tak pro nás poselstvím i do budoucnosti. Fotky do výstavy reprezentují divadelní představení pohledem Davida Pokorného, hry, které se v Akropoli hráli, či stále hrají a některé z nich můžete v této sezóně i shlédnout. Různé žánry, od komedií, improvizace až po fyzické divadlo. Můžete si vytvořit vlastní pohled na svět divadla a konfrontovat ho s pohledem autora výstavy, pohledem tradičním i nekonvenčním.