REMAKE

Ústav vizuální tvorby Univerzity Tomáše Bati Uherské Hradiště

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 1. 4. 2010 - 2. 5. 2010
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

REMAKE

Filmové plakáty studentů Ústavu vizuální tvorby v Uherském Hradišti byly vytvořeny během lekcí typografie v prvním ročníku bakalářského studia. Každý student si vytýčil sjednocující linii pro svůj grafický koncept. Například čísla objevující se ve filmech – Silvie Štefková, surrealistické motivy – Dušan Nečas, „popartová“ estetika – Jiří Žák atd. Remake (anglicky předělání, přepracování) je nové zpracování staršího filmu. Charakteristické pro remake je, že nevychází ze stejné literární předlohy, ale napodobuje předchozí filmové zpracování. Stejně tak návrhy studentů se nevztahují k původním plakátům, ale původní filmové předloze.

Ústav vizuální tvorby je součástí Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti Ústavu vizuální tvorby jsou systematicky vedeni k praktickému řešení problematiky designu v oblasti reklamní tvorby. Profesní zaměření studia se opírá o silný teoretický základ v oblasti kulturních studií, marketingu, teorie a praxe marketingových komunikací a studia anglického jazyka. Cílem studia je vychovat absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a praktickými dovednostmi, který je schopen rychle se adaptovat na konkrétní činnost při výkonu povolání především v oblasti reklamní tvorby. Studium jej vybaví takovými kompetencemi z oblasti multimédia a design, aby byl připraven vykonávat funkce v reklamních a komunikačních agenturách, marketingových útvarech velkých firem, design studiích ap. Ústav vizuální tvorby se dále člení na dva specializované ateliéry: Atelier 3D design je zaměřen na obalový design a 3D design v komerčním prostředí. Atelier vizuální komunikace řeší grafickou stránku elektronického publikování, především webových prezentací s přesahem do multimédií. Práce studentů a další informace: /…t.fmk.utb.cz