Ilustrace

Střední škola reklamní tvorby MICHAEL

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 30. 11. 2009 - 3. 1. 2010
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Střední škola reklamní tvorby MICHAEL Obor Užitá fotografie a média – Výtvarná fotografie

Výuka je zaměřena na fotografickou tvorbu ve všech hlavních oblastech fotografie, prohlubuje výtvarný talent a vede k poznání tvůrčích i technických stránek oboru. Studium postupně rozvíjí a kultivuje schopnosti studentů vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Fotografie je moderní vizuální jazyk. Studenti se seznámí s historií tohoto média, osvojí si znalosti technické i uměnovědní, aby se uměli vyjadřovat obrazem a zvládli vizuální komunikaci. Důraz je kladen na tvůrčí stránku, která je s dobrou reklamou neoddělitelně spjata. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků,
je nutné zvládnout fotografickou techniku, poznat fyzikální a chemickou podstatu fotografie
a nejnovější digitální technologie a počítačové programy s fotografií související. Výuka je založena na praxí ověřených postupech. Praktická cvičení jdou od možností klasických postupů a procesů až k nejnovějším typům digitálního zobrazování a úprav v různých typech programů počítačového zpracování fotografického obrazu. Profesorský sbor uplatňuje efektivní pedagogické postupy podpořené zkušenostmi z dlouholeté tvůrčí praxe i výuky na VŠ. Absolventi jsou proto velmi dobře připraveni
na pokračování ve vysokoškolském studiu i na samostatnou tvůrčí práci. Školní ateliery jsou vybaveny moderní fotografickou a výpočetní technikou. Ve dvou velkých atelierech je záblesková i kontinuální osvětlovací technika, digitální měřící technika, profesionální fotografické přístroje a další moderní vybavení. Studenti mají k dispozici fotoaparáty renomovaných značek na střední i velký formát,
digitální fotografické zrcadlovky Nikon, digitální zadní stěny na střední i velký formát. Své práce se studenti učí vyvolávat, zvětšovat a upravovat také klasickým způsobem. Negativy a diapozitivy mohou skenovat a zpracovávat stejně jako fotografie z digitálních fotoaparátů na počítačích vybavených nejnovějšími profesionálními programy v nové počítačové učebně s výkonnými počítači a třemi tiskárnami. Na škole se vyučuje již od 1. ročníku počítačové zpracování obrazu. Velkou pozornost věnujeme umělecké tvorbě a rozvoji tvůrčích individuálních schopností. Tradicí se staly pravidelné plenéry na závěr roku, umožňující soustředěnou týmovou práci na zadané téma včetně koncepce a produkčního zajištění.
Studenti i pedagogové pravidelně vystavují, zapojují se do různých soutěží, konfrontují své práce s odbornou i laickou veřejností. Spojení tvůrčích schopností se znalostmi v oblasti reklamy vytváří předpoklady pro široké uplatnění studentů v praxi v nejrůznějších oblastech profesionální fotografie, v reklamních agenturách, v kulturních i vědeckých institucích, v redakcích periodik, ve výstavnictví apod. Zcela logicky se absolventi uplatňují také jako samostatní fotografové výtvarníci.

Doc. Mgr. Vladimír Kozlík, vedoucí oboru Výtvarná fotografie

ILUSTRACE

Na této výstavě je představen výběr prací studentů 3. a 4. ročníku oboru Výtvarná fotografie, respektive výběr z jednoho praktického cvičení -

  • Ilustrace literární předlohy.

Toto téma je realizováno ve 3. ročníku a také ve 4. ročníku, jako součást praktických maturitních zadání.