Výstava k 15. letům Festivalu integrace Slunce - fotografie Pavel Rydl

Pavel Rydl

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 1. 11. 2009 - 29. 11. 2009
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Festival integrace Slunce letos již patnáctým rokem dává prostor všem lidem, kteří v oblasti kultury chtějí prezentovat své dovednosti. Za celou dobu své existence se na jevišti vystřídalo nepřeberné množství divadelních souborů, hudebních skupin, sólových muzikantů či tanečních uskupení. To vše doplňovaly výtvarné, divadelní a hudební workshopy. Pestré programy jednotlivých ročníků pravidelně zpestřovaly výstavy ať už autorské nebo kolektivní, malířské či fotografické. Svou tvorbu zde prezentují profesionálové vedle amatérů, lidé se zdravotním postižením spolu se zdravou populací všech věkových kategorií, včetně minoritních skupin obyvatel.

Výstava fotografií Pavla Rydla představuje pestrost festivalových vystoupení.

Pořádá SUKUS o. s. ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a Palácem Akropolis Za podpory: Hlavního města Prahy, Městské části Praha 3, Ministerstva kultury ČR Pod záštitou: Paní senátorky ing.arch.Daniely Filipiové, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Mediální partneři: Abilympijský zpravodaj, Vozíčkář časopis nejen pro sedící, Radio 1