StuDiF - návrhy plakátů studentů ÚVT Uh. Hradiště

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 1. 4. 2009 - 29. 4. 2009
Kurátor výstavy: Rydlová, Vlasta +

StuDiF – návrhy plakátů studentů ÚVT Uh. Hradiště

Plakát pro studentský divadelní festival, návrh orientačního systému pro městskou knihovnu, katalog kuchyňských potřeb, e-shop pro luxusní šperky… všechny úkoly mají společné – jsou to zadání pro konkrétního a reálného klienta. Ale také experimentální design displaye hodinek, vize digitální domácnosti, návrh uživatelského rozhraní dosud neexistující elektronické aplikace. Takové (ale i jiné) úkoly dostávají studenti ateliéru vizuální komunikace Ústavu vizuální tvorby v Uherském Hradišti.

Ústav vizuální tvorby je součástí Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sídlí v Uherském Hradišti v nově zrekonstruovaných prostorech bývalých kasáren. První studenti bakalářského studijního oboru Multimédia a design usedli v ateliérech a učebnách v září roku 2006. V rámci ústavu existují dva samostatné ateliéry: ateliér vizuální komunikace a ateliér 3D design. Ateliér vizuální komunikace se zaměřuje především na navrhování vizuální stránky elektronického publikování (webové stránky, elektronické aplikace, komerční prezentace), jeho vedoucím se stal M.A. Bohuslav Stránský. M.A. Vladimír Kovařík vede ateliér 3D design, v němž se studenti zabývají hlavně obalovým designem a navrhováním P.O.P. materiálů (stojany, poutače, displaye) – jedná se tedy o design produktů, se kterými se především setkáváme v komerčním prostoru.

Systém výuky je koncipován tak, aby studenti samostatně a invenčně řešili zadané úkoly či rozsáhlejší projekty. K tomu jim slouží moderní technické vybavení (velkoformátové tiskové a řezací plotry, laserová řezačka, 3D fréza a 3D tiskárna pro tzv. rapid prototyping, plně vybavený fotoateliér). Vysokorychlostní připojení k internetu, stejně jako aktuální verze potřebného softwaru jsou brány jako samozřejmost. Věříme, že kombinace kvalitního personálního zajištění výuky a přístup k moderním technologiím poskytne našim absolventům znalosti a zkušenosti, které je připraví na plynulý přechod do praxe.

Souběžně s prací v ateliérové výuce jsou studenti také vedeni ke znalosti písma a typografie, k ovládání grafického a 3D softwaru, ale i ke klasické kresbě. Důraz je rovněž kladen na teoretické vědomosti z různých oblastí: dějiny kultury, marketing, filozofie, sociologie či anglický jazyk. Metody výuky v teoretických i praktických předmětech zohledňují potřeby analyticko-kritického myšlení a studenti jsou vedeni k zájmu o širší kulturní i společenské dění přesahující úzce vymezený rámec jejich specializace. Pro obohacení výuky zařazujeme v průběhu semestru i jednorázové workshopy (Martin Kollár, Evžen Sobek, Miro Švolík a další), zveme k přednáškám odborníky z oblasti marketingu, reklamy a designu, ale i dalších příbuzných oborů.

Výuku se snažíme obohacovat i o další prvky. Tradičně probíhá na začátku nového školního roku „plenér“ pro všechny tři ročníky. Nově nastupující studenti 1. ročníku se účastní výtvarně-teambuildingového pobytu, kde se vedle netradičních výtvarných projevů učí efektivně pracovat s vlastním tvůrčím potenciálem, dostupnými zdroji a především s časem. Každoročně organizujeme poznávací zájezd do některé evropské země, naposledy do Francie. Studenti se rovněž zúčastňují soutěží (POPAI Student Award, Mladý obal, Národní cena za studentský design), ve kterých mají příležitost získat – a také získávají – svá první ocenění.

Doufáme, že vystavené práce studentů druhého ročníku ateliéru vizuální komunikace vás osloví a zanechají více než dobrý dojem. Rádi bychom se do těchto výstavních prostor vraceli s dalšími výsledky práce našich studentů.