Otto Placht: Amazeon

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 8. 9. 2003 - 7. 10. 2003
Kurátor výstavy: Škrabáková, Ludmila +

Významný český malíř, jenž střídavě pobývá v Praze a v peruánské džungli, se ve své tvorbě inspiruje amazonským pralesem a domorodými tradicemi. V Paláci Akropolis vystavil skicy projektu Amazeon – voru na jezeře, který by měl sloužit jako kulturní centrum, kde se prolíná nativní umění s tím současným. „Vodní hladinu, na kterou konstrukci projektuji, jsem zvolil z důvodů praktických (ochrana, bezpečí), estetických (vznášení, zrcadlení nebe) i symbolických (mýty podvodního světa),“ říká o Amazeonu autor. Podoba voru je inspirována rituálním prostorem pro šamanské ceremonie a je obohacena fantazií umělce i funkčními prvky a prostory pro nejrůznější aktivity. Otto Placht vnímá Amazeon jako do krajiny vrostlou spontánně vznikající architekturu, která je mobilním objektem, proměnlivou instalací i prosvětleným obrazem zároveň.