Přes obraz k vědomí

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 5. 11. 2006 - 12. 11. 2006
Kurátor výstavy: Rydlová, Vlasta +

Barevná pošta – tato skupinová výtvarná tvorba je založena na dynamickém spontánním projevu. Právě proto může podávat nezkreslené informace nejen terapeutovi, ale i skupině jako celku a také klientům samotným. +