Oldřich Hamera - Derealizace Barrandiénu

Hamera Oldřich

Výstava ve foyer Paláce Akropolis: 23. 1. 2006 - 8. 3. 2006
Kurátor výstavy: Škrabáková, Ludmila +

Oldřich Hamera je nejen jedním z hlavních představitelů strukturální školy v grafice, ale též byl dlouholetým přítelem legend pražské umělecké scény – Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala. A tak se s ním můžeme setkat nejen na televizní obrazovce v dokumentech o těchto význačných osobnostech či ve filmu O. Sommerové O čem sní muži, ale také v Hrabalově textu Pocta Barrandovi.

Především je ale vynikající grafik a ilustrátor a nevysychajícím inspiračním zdrojem se mu staly paleontologie a geologie – svět zkamenělin, kamenů a minerálů.