Studenti a divadlo - divadelní plakát - ÚVT FMK UTB Zlín

foyer Paláce Akropolis: 1. 4. 2016 - 1. 5. 2016
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Studenti Fakulty multimediálních komunikací, ateliérů Digitální design a Produktový design, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vystavují své práce v Akropoli již pravidelně. Díky laskavosti ředitele Městského divadla ve Zlíně Petra Michálka shlédli studenti třetích ročníků veřejnou generálku představení Prodaná nevěsta a na základě svých zážitků z režíiního pojetí J. A. Pitínského vytvořili návrhy plakátů. Městské divadlo také zadalo studentům magisterského stupně ateliéru Digitální design návrh vizuálu k sezóně 2016/17. Výsledky jejich úsilí jsou druhou částí výstavy. Jeden z nich se momentálně realizuje v přísném utajení. Tipnete si který z nich by to mohl být?