REFRACTION -Marek Šilpoch a Oliver Torr

Oliver Torr
Marek Šilpoch

foyer Paláce Akropolis: 1. 12. 2015 - 3. 1. 2016
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Zkoumání světla za hranicí viditelnosti. Spektrum, které zůstává našemu oku a mysli skryto, je objevováno skrze fotografii. Zde ovšem jeho cesta nekončí. Obrazový materiál je převeden do zvukové podoby, čímž vytváříme kompletní absorbci pozorovatele, využitím více jeho smyslů.

Výstava Refracion je výsledkem umělecké spolupráce Marka Šilpocha & Olivera Torra. Marek je studentem Grafického designu a vizuální komunikace na pražské UMPRUM. Věnuje se také fotografii a práci se světlem. Oliver studuje na British & Irish Modern Music Institute v Londýně, ve volném čase se vlastní hudební produkci a různým odvětvím umění.

Výstava navazuje na jejich první společnou spolupráci, knihu XYZ project, kde umělci pracovali odděleně v různých médiích umění, avšak se stejnou myšlenkou. Idea tří dimenze je doprovází skoro v každém projektu na kterém spolupracují: Concept, Vizuál, Audio. Společně tvoří od roku 2013.