MŮŽEŠ - fotografie JAN ŠILPOCH

Jan Šilpoch

foyer Paláce Akropolis: 2. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Můžeš je měsíčník, který vydává Spolek přátel Konta Bariéry. Nadace Charty 77, která tu největší humanitární sbírku založila, vznikla kdysi na obranu obyčejných lidských práv. I dnes  – jak ukazují fotografie Jan Šilpocha – je velké množství lidí, kteří potřebují pomoci s obranou svého světa. Zmizelo mnoho bariér fyzických, přibylo míst, kam mohou postižení i senioři. Tisíce mentálně postižených nalezly a nalézají svá místa i v našem světě. Ale ústrky, ponižování, bariéry byrokratické i právní zdaleka všechny nezmizely…… Také o tom je tvorby Jana Šilpocha, fotoreportéra časopisu Můžeš.