DIVADLO A STUDENTI DIGITÁLNÍHO VĚKU 4 - ÚVT FMK UTB Zlín

studenti ÚVT FMK UTB Zlín

foyer Paláce Akropolis: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

V Paláci Akropolis již počtvrté vystavují studenti třetího ročníku, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty mutimediálních komunikací, atelierů Digitálního designu a 3D. Díky vstřícnému přístupu ředitele Městského divadla MgA. Petra Michálka, dostali možnost zdarma navštívit veřejnou generálku. Většina z nich byla naposledy v divadle loutkovém. Návštěva byla spojena s úkolem vytvořit plakát na shlédnuté představení. To, co bylo původně pro studenty povinností, se změnilo na zážitek. Bylo zajímavé jak generace digitálního věku, odchována bleskovými střihy televizních klipů, přijala hru herce s divákem – uvěřit předváděnému příběhu. Na vytvořených plakátech je vidět jak jednotliví autoři představení pochopili, jaké emoce v nich vzbudilo a jaký zážitek si odnesli. Doufám, že spolupráce školy s divadlem bude pokračovat a že bude oboustranně výhodná. Studenti se seznámí s divadlem a divadlo snad získá nové diváky.

Jan Meisner