16. Mezinárodní výtvarné sympozium TICHO - STILLE

Dagmar Čechová, Jürgen Horn, Vladimír Kovařík, Kalle Lind, Vladimír Murtin, Alžběta Müller, Pavel Rydl, Vlasta Rydlová, Norbert Sötz, Alena Ziková

foyer Paláce Akropolis: 1. 9. 2014 - 3. 10. 2014
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

16. mezinárodní výtvarné sympozium „Ticho – Stille“. V týdnu od 31. června do 5. července proběhlo v Zubrnicích již tradiční setkání českých a německých výtvarníků. V otevřeném prostoru vytvářelo jedenáct umělců svá díla na společné téma TICHO. Každý sám volil svůj přístup k vyjádření těžko zobrazitelného pojmu a pracoval svojí oblíbenou technikou v libovolně zvoleném materiálu. Kouzlo podobných akcí spočívá právě v různorodém osobitém pohledu jednotlivých autorů, kteří se v omezeném čase a improvizovaných podmínkách musí vypořádat s jedním obecným zadáním. Po týdenní práci vystavili svá díla v zubrnickém kostele sv. Máří Magdaleny, kde budou k vidění až do 27. července. Najdeme zde malby na plátně od Dagmar Čechové, Alžběty Müllerové a Vlasty Rydlové, kamennou plastiku od Jürgena Horna, dřevěné plastiky od Karla Linda, plastiky z kombinace materiálů od Vladimíra Kovaříka, speciální techniku od Norberta Sötze a fotografie od Richarda Vodičky, Vladimíra Murtina, Aleny Zíkové a Pavla Rydla. Někdo pojal ticho jako jev vynucený, většina jako jev žádoucí či vytoužený. Vždyť ne nadarmo se říká, že ticho léčí. Přírodní cykly probíhají od nepaměti automaticky, bez řečí, a budou i nadále. Na vernisáži zaznělo, že když je kolem ticho, slyšíme vlastní srdce. Měli bychom mu naslouchat, neboť jsme součástí přírody a morální kodex máme všichni po generace v sobě. V Paláci Akropolis bude výstava zveřejněna od 1. září 2014. Pořadatel sympozia: spolek SUKUS, projekt podpořili: Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury ČR, Art Frame Palác Akropolis a další sponzoři.

www.sukus.wz.cz

http://fb.cz/co-podporujeme/kultura/16-mezinarodni-vytvarne-sympozium-ticho-stille