SNÍVÁNÍ - Martin Mařák

Martin Mařák

foyer Paláce Akropolis: 1. 5. 2014 - 1. 6. 2014
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Obrazy v této místnosti jsou součástí neohraničeného souboru fotografií, který vznikal v minulosti a bude vznikat v budoucnosti. Pojítkem mezi obrazy Snívání je společná mysl vstupující jako svědek jejich vzniku. To, co je v obrazech obsaženo není skutečné. Není to svědectví o věcech světa. Jejich obsah je spíše kvantového charakteru. Jsou stavem změněného vědomí a skutečnost překračují. Nemají konkrétní popsatelnou hodnotu. Tato se nalézá někde mezi dvěma nejbližšími body daného konkrétna. Nejde tu o okamžiky rozhodující nebo ty ostatní, ani o kulminace dějů, ale spíše o bezbřehost a bezčasí.
Ve své podstatě jde o dokument. Dokument jakési VLNY bohaté na vyšší harmonické kmitočty.
Je to svědectví o náruči.