DIVADLO A STUDENTI DIGITÁLNÍHO VĚKU 3 - ÚVT FMK UTB Zlín

studenti ÚVT FMK UTB Zlín

foyer Paláce Akropolis: 1. 4. 2014 - 30. 4. 2014
Kurátor výstavy: Vlasta Rydlová

Již potřetí se v Akropoli svými pracemi představují studenti Univerzity Tomáše Bati Ve Zlíně, Fakulty multimediálních komunikací, atelieru vzuální komunikace a atelieru 3D. Díky vstřícnému přístupu ředitele Městského divadla ve Zlíně, Petra Michálka, mohli studenti třetího ročníku, adepti bakalářského titulu, navštívit zdarma generálku dramatizace románu Františka Kožíka Největší z pierotů. Návštěva byla spojena s úkolem vytvořit plakát na shlédnuté představení. To, co bylo původně pro studenty povinností, se změnilo na zážitek. Bylo zajímavé, jak generace digitálního věku, odchována bleskovými střihy televizních klipů, přijala hru herce s divákem – uvěřit předváděnému příběhu. Na vystavených plakátech je vidět, jak jednotliví autoři představení pochopili, jaké emoce v nich vzbudilo a jaký zážitek si odnesli. Někteří pak dokonce věnovali své vlastní finance na zakoupení vstupenky na další představení Městského divadla. Doufám, že spolupráce školy s divadlem bude pokračovat a že bude oboustranně výhodná. Studenti se seznámí s divadlem a divadlo snad získá nové diváky.